<<-- GR 14 Tramos << Mamoles - Fornillos Fermoselle >> 29Km Yeyi e Xabier (23/02/09).
Todo o camiño ten moito interese, ao principio atopámonos cos potros de pedra para dar forma as varas dos arados, seguimos baixando o río cos muíños (todos recuperados), as pontellas, etc. Na vexetación abundan freixos e aciñeiras. A rota é doada, está coidada na súa totalidade e ten boa información para o camiñante. Yeyi