<<- GR-14 Toro - Peleagonzalo , <Valladolid> 11,5 Km, (01/11/11). Yeyi e Xabier (Preme F11)
Seguimos polo camiño natural GR-14, atopándonos con datos contraditorios relativos a as distancias e incluso o trazado. Polo demais o camiño segue entre campos de cultivo, co río preo pero non sempre a vista.